Portal turystyczny miasta Ustka - noclegi, atrakcje, galerie...

Klucki Las - Słowiński Park Narodowy


Zdjęcia wykonane w Słowińskim Parku Narodowym - ścieżka "Klucki Las".


Zdjęcia zostały wykonane 22 grudnia 2013 roku.

Informacje na temat trasy można znaleźć na oficjalnej stronie Słowińskiego Parku narodowego: http://slowinskipn.pl/pl/sciezki-przyrodnicze/klucki-las

Na tablicy informacyjnej stojącej w części V - Klukowe Buki znajduje się informacja:

"Obszar ochrony ścisłej o powierzchni 76 ha z mozaikowym układem zbiorowisk leśnych. W jego obrębie można prześledzić ścisłą zależność naturalnych zbiorowisk leśnych od ukształtowania terenu, gleb i dostępności wód gruntowych.
Suche wyniesienia z glebą bielicowo-murszastą zajmuje 200-letni reliktowy las bukowo-dębowy o słabo rozwiniętym podszyciu. Zawarte korony drzew zatrzymują większość światła słonecznego, stąd tylko wczesną wiosną dno lasu pokryte jest równomiernym kobiercem zawilców. Latem zaś z rzadka pojawiają się w nim cienioznośne rośliny. Zaledwie kilkanaście gatunków przystosowanych jest do tak słabego światła. Natężenie promieni słonecznych wynosi tu zaledwie 2-5%.
W rozlokowaną wyspowo buczynę, niczym zatoki, wcinają się miejsca obniżone o dość wysokim poziomie wody gruntowej. Zajęte są one przez wilgotny las brzozowo-dębowy. Z kolei najniższe, podtopione fragmenty, są siedliskiem olsów torfowcowych i porzeczkowych.
Na skraju starodrzewu bukowo-dębowego znajduje się rzeźbiona w drewnie tablica pamiątkowa poświęcona wybitnemu gleboznawcy, autorowi opracowania gleb leśnych Słowińskiego Parku Narodowego – prof. Wojciechowi Dzięciołowskiemu."