Portal turystyczny miasta Ustka - noclegi, atrakcje, galerie...

Góra Rowokół - Słowiński Park Narodowy

Święta Góra Słowińców znajduje się w miejscowości Smołdzino na trasie między Ustka, a Klukami. Na jej szczycie znajduje się wieża widokowa z której rozpościera się widok na krajobraz Słowińskiego Parku Narodowego.


Współczesna rzeźba terenu Pobrzeża Słowińskiego ukształtowała się pod wpływem ustępującego lądolodu ostatniego w Polsce zlodowacenia zwanego bałtyckim, które zakończyło się około 10 tysięcy lat temu. Lodowiec pod wpływem stopniowego ocieplania klimatu topił się, pozostawiając na Pobrzeżu niesiony materiał skalny: iły, żwiry, piaski i gliny. Świadectwem jego dawnej obecności jest pasmo wzniesień morenowych, okalających południową stronę Niziny Gardnieńsko-Łebskiej. Góra Rowokół (115 m n.p.m.) jest najwyższym wypiętrzeniem w omawianym paśmie i jednym z najbardziej na północ kraju wysuniętych wzniesień typu morenowego. Majestatyczne wzgórze, nazywane w przewodnikach turystycznych „Świętą Górą Słowińców”, od dawna silnie oddziaływało na mieszkańców pobliskich bagien i torfowisk. Interesujące jest pochodzenie rdzennego ludu tych ziem. Niektórzy etnografowie twierdzą, że był to  izolowany odłam Kaszubów, który uzyskał, a następnie zachował odmienność kulturową i językową. Inni wywodzą dawnych mieszkańców od prehistorycznego ludu, zamieszkującego teren w promieniu kilkunastu kilometrów wokół Rowokołu. W chwili obecnej, prawdopodobnie na skutek rozległej akcji germanizacyjnej prowadzonej w XVIII i XIX wieku, nie mieszka w okolicy nikt, kto szukałby swoich korzeni wśród Słowińców. Ślady ich materialnej kultury można oglądać w Muzeum Wsi Słowińskiej w miejscowości Kluki.

Teskt pochodzi z tablicy informacyjnej przy wieży widokowej na górze Rowokół.

Na wieżę można wejść od 1 maja do 30 września. Więcej onforamcji na domowej stronie internetowej.

Miasto 76-214 Smołdzino
Strona internetowa