Portal turystyczny miasta Ustka - noclegi, atrakcje, galerie...

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - Kwakowo

W Kwakowie, niewielkiej miejscowości położonej 12 kilometrów na południe od Słupska, warto spędzić chwilę czasu, aby zapoznać się z jej najważniejszym zabytkiem – położonym na niewielkim pagórku kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.


Obecny budynek kościoła jest trzecią świątynią wzniesioną w tym miejscu. Pierwszy kościół został zbudowany w 1208 roku, był to drewniany budynek, który spłonął w XIV wieku. Na jego miejscu wybudowano nowy – murowany. Ceglany, gotycki budynek, był wielokrotnie przebudowywany ze względu na posadowienie na niestabilnym torfowym gruncie. W XV wieku naprawiono zapadnięty portal wejściowy, a na przełomie XVII i XVIII wieku rozbudowano wieżę, zmieniono także jej hełm. W XIX wieku kościół okazał się za mały dla rosnącej rzeszy wiernych, dlatego zdecydowano o jego rozbudowie. Stary budynek rozebrano w 1863 roku, pozostawiając jednak wieżę. Budowę nowej, większej świątyni w stylu pseudogotyckim ukończono w roku 1865. Jako budulca użyto, licznie występujących na tych terenach, głazów narzutowych.

Obecny kościół został wybudowany na planie prostokąta, z przylegającą do niego od zachodu wieżą, która jest najstarszą częścią świątyni – pochodzącą z XIV wieku. Czworoboczna ceglana wieża na fundamencie kamiennym nakryta jest czterospadowym dachem i zwieńczona ośmioboczną latarnią. Korpus kościoła zamyka od wschodu trójboczne prezbiterium, do którego od strony północnej przylega prostokątna zakrystia.

We wnętrzu świątyni znajduje się zabytkowe wyposażenie. Na największą uwagę zasługują: XIX-wieczna ambona, chrzcielnica , prospekt organowy oraz empora, na którą prowadzą drewniane schody. Na drewnianym stropie widnieje stare malowidło przedstawiające scenę narodzenia Chrystusa.

W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła znajdowało się miejsce pochówku mieszkańców Kwakowa. W wieku XX przeniesiono cmentarz na skraj wsi. W trakcie prac porządkowych wokół kościoła, w 2010 roku, natrafiono ta fragment krzyża żeliwnego z grobu pastora Antona Christiana Wilhelma Heinricha Zollfeldta, który głosił kazania w Kwakowie w latach 1850-51. Krzyż został wmurowany w ścianę w kruchcie świątyni.

Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny znajduje się w rejestrze zabytków pod numerem rej. A-398.

Ulica ul. Słupska 1
Miasto 76-252 Kwakowo