Portal turystyczny miasta Ustka - noclegi, atrakcje, galerie...

Elektrownia wodna - Gałąźnia Mała

Elektrownia Wodna Gałąźnia Mała to największa elektrownia wodna w kaskadzie rzeki Słupi. W pierwszym etapie budowy w latach 1912-1914 wybudowano budynek elektrowni oraz wykonano całą derywację od jeziora Głębokiego: sztolnie, kanał roboczy długości prawie 5 kilometrów, syfon pod szosą od Bytowa i rurociągi wielkośrednicowe doprowadzające wodę na turbiny. Były to na owe czasy nowatorskie rozwiązania w skali europejskiej.


Rurociągi wielkośrednicowe (żelbetowy i stalowy, o średnicy 190 cm, długości 668m) zapewniają przepływ wody w ilości 12 m3/s. Wewnątrz elektrowni znajduje się salka muzealna. Wystawa pokazuje zastosowanie przy budowie elektrowni wodnych nowości z techniki energetycznych z początku XX w. Jest jednocześnie wstępem dla zainteresowanych zwiedzaniem tego unikalnego w skali kraju i Europy i pracującego nieprzerwanie od 100 lat systemu energetycznego na rzece Słupi.

Zamek wodny (zdjęcie 6 i 7) ujmuje wodę z kanału doprowadzającego do rurociągów roboczych, którymi jest następnie dostarczana do elektrowni. Wlot jest chroniony od strony kanału kratami, zaś tuż przed rurociągami znajdują się zasuwy o napędzie elektrycznym i mechanicznym. W zamku wodnym znajdują się także osadniki, skąd zaworami wypłukuje się rumowisko poza budynek zamku wodnego.

Wędrując od zamku w górę kanału miniemy przerzucony wysoko nad kanałem most tzw. żelazny (zdjęcie 8), oraz kilka nieistniejących już mostów – pozostały po nich jedynie wystające z wody filary.

Następną budowlą hydrotechniczną jest syfon pod szosą Krosnowo – Niepoględzie (zdjęcie 9 i 10).

Źródło: tablice informacyjne przed budynki elektrownii

Miasto 77-140 Gałąźnia Mała