Portal turystyczny miasta Ustka - noclegi, atrakcje, galerie...

Kościół Znalezienia Krzyża w Charnowie

W odległości 6 kilometrów na południe od Ustki znajduje się niewielka miejscowość Charnowo. Pierwsze wzmianki o Charnowie pojawiły się już w 1310 roku. We wsi zachowały się liczne zabytkowe budynki mieszkalne, jednak najznamienitszym zabytkiem jest kościół.


Kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża w Charnowie jest kościołem filialnym parafii Najświętszego Zbawiciela w Ustce.

Kościół o konstrukcji szachulcowo-murowanej został wzniesiony na planie krzyża łacińskiego z przylegającą do niego czworokątną wieżą. Murowana wieża o fundamentach kamiennych jest najstarszą częścią kościoła, pochodzi z XV wieku. Zwieńczona jest barokowym, ośmiobocznym hełmem pokrytym gontem. Korpus świątyni o konstrukcji szkieletowej oraz murowanej pochodzi z XVIII wieku, został on przebudowany w wieku XIX i pokryty dwuspadowym dachem.

We wnętrzu kościoła w dużej części zachowało się oryginalne wyposażenie. Ołtarz główny, pochodzący z XVII wieku, zawiera przedstawienia: w predelli (najniższej części ołtarza) Ostatniej Wieczerzy, w części centralnej Ukrzyżowanie oraz w naczółku scenę Zmartwychwstania. Na szczególną uwagę zasługują empory, czyli chóry muzyczne, okalające wnętrze świątyni. Empory z ciekawą rzeźbą pochodzą z II połowy XIX wieku i zostały wykonane prawdopodobnie przez lokalnego artystę. Do oryginalnego wyposażenia kościoła należą także: prospekt organowy, ławy oraz stalle pochodzące z 1625 roku.

W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła znajdują się pozostałości po starym poniemieckim cmentarzu. Na cmentarzu zachowały się: żeliwne ogrodzenie grobu Gustava Rohde, pełniącego w Arnshagen (niemiecka nazwa Charnowa) funkcję nauczyciela i kościelnego oraz żeliwny krzyż z grobu Augusta Kocha - burmistrza z Gałęzinowa.

Kościół pw. Znalezienia Krzyża w Charnowie znajduje się w rejestrze zabytków - nr rej. A-214 z 7.02.1961.

Miasto 76-270 Charnowo