Portal turystyczny miasta Ustka - noclegi, atrakcje, galerie...

Cmentarz w Klukach z XVIII w.

Zabytkowy cmentarz w miejscowości Kluki - jedyny zachowany cmentarz słowiński. Obecnie znajduje się pod opieką do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddziału Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.


Na tablicy informacyjnej przed cmentarzem przeczytamy:

"Cmentarz w Klukach założony został prawdopodobnie w XVIII w. obejmuje obszar o pow. 2730m2 i jest miejscem spoczynku mieszkańców wsi Kluki Smołdzińskie. Mieszkańcy Kluk Żeleskich i Ciemińskich chowani byli w Żelazie i Główczycach. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1877r., ostatni pochówek z 1987r. Od 1975r. Cmentarz zamknięty, w 1987r. Wpisany do rejestru zabytków. Po 1975r. Dwa pochówki – Anny Kotsch i Hermana Kecz – osób pochodzących ze wsi Kluki.

W centralnej części cmentarza kamienny obelisk poświęcony mieszkańcom wsi poległym w I wojnie światowej.
Żeliwne nagrobki oprócz nazwisk starych rodów słowińskich ze wsi Kluki – Klicków, Kirków, Polleksów, Ruchów zawierają często informacje o statusie majątkowym społecznym i zawodowym mieszkańców.

Wśród nagrobków warte obejrzenia miejsce spoczynku Ruth Kotsch znanej Słowinki, która po 1945r. w pełni włączyła się nurt reslawizacji miejscowej ludności, była w latach 1950-53 sołtysem wsi, od 1962r. Pierwszym pracownikiem Skansenu. Nagrobek jej ufundowały słupskie środowiska kulturalne.
Z dniem 29.IV.1992r. Cmentarz został przekazany w zarząd Skansenu i stanowi jego integralną część."

Cmentarz znajduje się przy drodze dojazdowej do Kluk od strony zachodniej.

 

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: http://www.muzeumkluki.pl

Miasto 76-214 Kluki