Portal turystyczny miasta Ustka - noclegi, atrakcje, galerie...

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP - Bruskowo Wielkie

Bruskowo Wielkie leży w odległości 9 kilometrów na północny zachód od Słupska, na obszarze tzw. krainy w kratę. We wsi zachowały się liczne przykłady budownictwa szachulcowego, jednak na największą uwagę zasługuje kościół z XIX wieku.


Pierwszy raz wieś była wzmiankowana w dokumencie w 1347 roku, była to umowa przekazania mieszkańcom Bruskowa drogi wodnej na trasie Ustka-Słupsk wraz z przylegającym do niej terenem. Natomiast pierwszą wzmiankę o kościele zanotowano w 1490 roku, dotyczyła ona już nieistniejącego drewnianego budynku, na którego miejscu został wzniesiony, w 1863  roku, obecnie istniejący kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Świątynia została wzniesiona na planie prostokąta, z przylegającą do niej, od strony północo-zachodniej, prostokątną wieżą zwieńczoną ośmiobocznym hełmem z cegły. Od strony południowej i północnej, w dwóch dobudówkach znajdujących się przy prezbiterium, umiejscowione zostały: salka dla ministrantów oraz zakrystia. Budynek kościoła jest nakryty dachem dwuspadowym z dachówką, tzw. karpiówką (nazwa wynika z podobieństwa ułożonych dachówek do łusek karpia).

We wnętrzu kościoła zostało zachowane zabytkowe wyposażenie z XIX i XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje ołtarz boczny z przełomu XIX i XX wieku, empora (chór muzyczny), prospekt organowy oraz ławki nawiązujące do form romańskich. Całość wyposażenia świątyni stanowi jednorodną oraz oryginalną całość.

Na terenie przy kościele znajduje się cmentarz. Zniszczone groby przedwojennych mieszkańców Groß Brüskow (niemiecka nazwa Bruskowa Wielkiego) posłużyły w latach 70-tych XX wieku do wybrukowania drogi przy kościele. Inne posłużyły do stworzenia lapidarium, upamiętniającego dawnych mieszkańców wsi.

Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Bruskowie Wielkim został wpisany do rejestru zabytków w 2002 roku i widnieje pod numerem rej. A-1739.

 
Ulica Bruskowo Wielkie 36
Miasto 76-206 Bruskowo Wielkie