Portal turystyczny miasta Ustka - noclegi, atrakcje, galerie...

Regulamin

Regulamin serwisu eUstka.com

1. Serwis eUstka.com to serwis internetowy, za pośrednictwem którego Użytkownik (osoba korzystająca z serwisu eUstka.com) może dodawać oferty noclegów i usług. Celem serwisu jest stworzenie bazy ofert turystycznych Ustki i okolic.
2. Witryna eUstka.com, zwany w dalszej części regulaminu Administratorem zastrzega sobie prawo zmian dotyczących prezentacji oraz promowania ofert.
3. Użytkownikowi zostaje udostępnione miejsce na stronie umożliwiające przedstawienie swojej oferty.
4. W celu zamieszczenia oferty należy się zarejestrować, a następnie zalogować. Użytkownik dokonując rejestracji w serwisie eUstka.com, musi zaakceptować regulamin.
Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie drogą mailową przez serwis eUstka.com informacji promocyjnych oraz informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
6. Użytkownik ma prawo wglądu, żądania zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
7. Dane kontaktowe Użytkowników serwisu podane przy ofertach mogą być wykorzystywane jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich przez innych Użytkowników w jakikolwiek inny sposób, tj. przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja są zabronione.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne i wiarygodne, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych ofert oraz za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika nieprawdziwych czy niepełnych danych umieszczonych w treści oferty, jak również za skutki braku realizacji transakcji dokonanej na podstawie takich danych.
9. Użytkownik nie może wykorzystywać do celów komercyjnych treści, obrazków i zdjęć zamieszczonych na stronie bez wiedzy i zgody Administratora.
10. Administrator zabrania reklamowania innych serwisów oferujących podobne usługi, a także zamieszczania zamiast opisów - linków do innych stron, umieszczania linków zawierających numer referencyjny, umieszczania zdjęć z reklamami innych stron. Oferty takie będą usuwane z serwisu.
11. Administrator zabrania wykorzystywania strony do dystrybucji materiałów chronionych przepisami polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego oraz materiałów wulgarnych, pochodzących z przestępstwa lub naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, a także przekazów i materiałów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, że oferta proponowana przez Użytkownika zawiera treść, której publikacja narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu lub dobre obyczaje, Administrator ma prawo do natychmiastowego usunięcia takiej oferty.
12.  Regulamin i cennik mogą być modyfikowane przez Administratora/Właściciela serwisu. Informacje o zmianach regulaminu i cennika usług oraz o terminie obowiązywania tych zmian Administrator umieści na stronie internetowej. Zmiany cennika i regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni od daty ukazania się zmian na stronie internetowej.
13. Użytkownik umieszczając swoją ofertę w serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
14. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez Użytkownika serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego usunięcia materiałów naruszających regulamin oraz usunięcia konta danego Użytkownika.

Data ukazania się niniejszego regulaminu: 11 lipca 2012 r.